Cài WordPress Trên Localhost

Link Tải WordPress 5.4.2: https://drive.google.com/file/d/13Pdu-9NkXaFlu5j8wd1xD_Z114BOpmcb/view?usp=sharing

LINK TẢI WORDPRESS: https://drive.google.com/file/d/1hvpy4lODX1JJd5C3OnKC4RCOWoYC3qtO/view?usp=sharing

Link tai video: https://drive.google.com/file/d/1_8PcBFevzHuCSmFadO-W2yZnZKlFC36f/view?usp=sharing
Sau khi cài đặt xong một localhost hoàn chỉnh rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành cài đặt WordPress vào localhost để khởi tạo một website trên mạng host ảo của mình nhé.

https://drive.google.com/file/d/1-gfZG4LKb6ZZePx1ce7ZaWiAawObDMLS/view?usp=sharing ( wordpress )

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN LOCALHOST

Bước 1. Tải mã nguồn từ website WordPress.org

Trước tiên bạn hãy tải phiên bản mới nhất của mã nguồn WordPress tại địa chỉ https://wordpress.org/download/

Sau đó bạn giải nén ra sẽ có được một thư mục mang tên “wordpress

Tiếp tục, hãy truy cập vào thư mục wordpress, bạn sẽ thấy có một số thư mục tên là wp-admin, wp-includes, wp-content và một số tập tin tên là index.php, wp-config-sample.php,…Tất cả tập tin và thư mục này, chúng ta gọi nó là mã nguồn WordPress.

Bước 2. Copy mã nguồn WordPress vào Localhost

Trước tiên mình phải tạo Folder chứa WordPress trong Localhost

Bây giờ bạn hãy vào thư mục C:xampphtdocs và tạo một thư mục sẽ chứa website của mình. Ở đây tạo thư mục tên “cuongtien” (đặt tên tùy ý )

Mỗi folder được tạo thêm là 1 bộ web khác nhau

Bây giờ, hãy copy toàn bộ file và thư mục này vào thư mục website của bạn trong localhost (ví dụ: C:xampphtdocscuongtien). Nghĩa là bạn chỉ copy các file và thư mục mã nguồn thôi, không copy cả thư mục wordpress vì chúng ta cần cài WordPress vào tên miền http://localhost/cuongtien mà, nếu bạn copy cả thư mục wordpress vào thì website của bạn sẽ có đường dẫn là http://localhost/cuongtien/wordpress/.

Bước 3. Chạy website để cài đặt

Sau khi copy xong,  Chắc chắn rằng bạn đã start apache và mySQL từ XAMPP. Sau đó truy cập vào website với đường dẫn http://localhost/cuongtien

Lúc này, nó sẽ hiện ra bảng chọn ngôn ngữ cần cài đặt cho WordPress, hãy chọn là Tiếng Việt và ấn Tiếp Tục.

Ở bước tiếp theo, nó sẽ nhắc nhở cho bạn là chưa tiến hành đổi file wp-config-sample.php thành wp-config.php và khai báo thông tin database vào đó. Hãy ấn  Thực hiện ngay! để nó tự làm việc đó cho bạn.

Và bây giờ là nhập thông tin database.

Tạo Database

Khi nhắc đến database, bạn phải nhớ là nó bao gồm 3 thành phần chính là:

 • Tên user của database.
 • Mật khẩu của user database.
 • Tên database.
 • Database Host (thường thì điền là localhost, bất kể là bạn dùng ở localhost hay host bình thường).

Bạn hãy tưởng tượng rằng, user của database sẽ có nhiệm vụ đọc và ghi dữ liệu vào database nên khi sử dụng các mã nguồn PHP, bạn phải khai báo cùng lúc cả user của database và tên database.

Đối với localhost, bạn không cần tạo user cho database mà sẽ sử dụng thông tin user như sau:

 • Tên user database: root
 • Mật khẩu: bỏ trống

Do vậy, chúng ta chỉ cần tạo database là đủ.

Vào trình duyệt truy cập http://localhost/phpmyadmin/ -> Sau đó bạn nhấp vào menu Databases.

 

bạn nhập tên database cần tạo vào ô Database name, phần Collation bạn hãy chọn là utf8_unicode_ci như hình dưới rồi ấn nút Create kế bên.

Tạo xong hãy nhìn bên menu tay trái, nếu nó xuất hiện tên database vừa tạo là thành công

Vậy bây giờ, chúng ta tạm có một databse với các thông tin như:

 • Database Host: localhost
 • Database user: root
 • Database password: trống
 • Database name: cuongtien

Vậy là xong phần tạo database chúng ta sẽ quay lại cài đặt WordPress để nhập database vừa tạo nhé. Chúng ta nhập thông tin database và nhấp gửi

Tiếp tục nhập vào bắt đầu cài đặt

Ở bước cài đặt này, các bạn sẽ cần phải thiết lập các thông tin quan trọng cho website như Tên của website, tên tài khoản admin cùng mật khẩu,… -> nhấp cài đặt WordPress

Đăng nhập thông tin vừa tạo ở bước trên

Và đây là giao diện trang quản trị của WordPress.

Và ở đây, mình cần các bạn hiểu rằng, nếu truy cập vào tên miền chính như http://localhost/cuongtien, nó sẽ ra trang chủ của website WordPress như thế này.

Lưu ý:

 • Để sử dụng được localhost phải start Apache và mySQL trong XAMPP
 • http://localhost/cuongtien/: là website của bạn
 • http://localhost/cuongtien/wp-admin/ là trang quản trị web của bạn
 • http://localhost/phpmyadmin/ là nơi quản lý database

Nguồn:Thachpham, Vũ Thị Thanh Thúy