Dữ Liệu Bài Tập Cắt PSD -> HTML

Bài tập 1: Portfolio Landing Page Template

Download:https://drive.google.com/uc?id=1vr6P9RuKckdnQ8yo_Cv3o8Jih7TKfdmB&export=download

Tep PSD: https://drive.google.com/uc?id=1IkdBt-9sSULJkyzfsrP2VkEKmWDZoozF&export=download

Hình ảnh: https://drive.google.com/uc?id=1CuSE7YEWWTyrH2LOLR8eD8BUevvj2Sft&export=download

Bài tập: Tải template

Demo: PSD-HTML

Ngay 22/10: PSD-HTMl 22.10.2020

Bai tap tham khao:

Position: Fixed, Scroll to, Scrolll to top: Link: One Page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *