Sử dụng nguyên tắc 60 – 30 – 10 trong UI

Nguyên tắc 60 – 30 – 10 là quy tắc vàng trong việc phối màu trong thiết kế cũng như trong UI

Cụ thể:

  • 60% màu Primary
  • 30% màu Secondary và
  • 10% không gian là thuộc về tông màu nổi bật ( ví dụ: active, button… )

Ví dụ:

Nguồn: bydanromero