Tải Template Flatsome

Link Tải Flatsome: flatsome

key active: c173b5f9-c7a7-4f30-83be-90e22de44f0d

Hình ảnh: https://drive.google.com/file/d/1XGEfHaFOQOHP2otrPgK87siT_efrkN-U/view?usp=drivesdk

Site Demo D1906k2: https://ohio.clbthemes.com/demo10/#

Site Demo D1905L1: https://woodstock.temashdesign.com/watch/

Site Demo D1907G1: https://illustrator.qodeinteractive.com/game-app-home/

Site Demo D1908G2: http://themesindustry.com/html/wexim-2020/index-modern.html

Side Demo D1909H1: https://yummi-theme.myshopify.com/

Site Demo D1908G1: https://codeless.co/folie/small-business/

Site Demo D1907L2: https://www.templatemonsterpreview.com/demo/95940.html

Side Demo D1909L2: https://html.nkdev.info/monsterplay/shooter-index.html

Side Demo D1911G2: http://incognitothemes.com/spyder/index8.html

Site Demo: Site 1.Click here!
Site 2.Click here!
Stie 3 Click here!

Tải hình hàng loạt: https://chrome.google.com/webstore/detail/fatkun-batch-download-ima/nnjjahlikiabnchcpehcpkdeckfgnohf?hl=en

Font LV : LouisVuitton-Regular

Plugin:

Revo Slider: revslider

Layer Slider: LayerSlider

Một số Template:

Click here:

Cách tải Template Miễn Phí Khác:

B1 Tìm template trong: https://gift4designer.com 

B2: Nếu hiện ra file thì bấm vào đó, rồi copy Item code và click vào FKDCMA ở menu trên cùng

B3: Paste Item code vào, ở ô Method chọn Shortened URL, gõ captcha => Getlink
Lưu ý 2: cái này có quảng cáo nên ae chịu khó skip.
Lưu ý 3: Cái này bắt login bằng mail để tải nhé, mail nào cũng ok.