Tải Template Flatsome

Link Tải Flatsome: flatsome

key active: c173b5f9-c7a7-4f30-83be-90e22de44f0d

Hình ảnh: https://drive.google.com/file/d/1XGEfHaFOQOHP2otrPgK87siT_efrkN-U/view?usp=drivesdk

Site Demo D1906k2: https://ohio.clbthemes.com/demo10/#

Site Demo D1905L1: https://woodstock.temashdesign.com/watch/

Site Demo D1907G1: https://illustrator.qodeinteractive.com/game-app-home/

Site Demo D1908G2: http://themesindustry.com/html/wexim-2020/index-modern.html

Side Demo D1909H1: https://yummi-theme.myshopify.com/

Site Demo D1908G1: https://codeless.co/folie/small-business/

Site Demo D1907L2: https://www.templatemonsterpreview.com/demo/95940.html

Side Demo D1909L2: https://html.nkdev.info/monsterplay/shooter-index.html

Side Demo D1911G2: http://incognitothemes.com/spyder/index8.html

Site Demo: Site 1.Click here!
Site 2.Click here!
Stie 3 Click here!

Tải hình hàng loạt: https://chrome.google.com/webstore/detail/fatkun-batch-download-ima/nnjjahlikiabnchcpehcpkdeckfgnohf?hl=en

Font LV : LouisVuitton-Regular

Plugin:

Revo Slider: revslider

Layer Slider: LayerSlider

Một số Template:

Click here:

Cách tải Template Miễn Phí Khác:

B1 Tìm template trong: https://gift4designer.com 

B2: Nếu hiện ra file thì bấm vào đó, rồi copy Item code và click vào FKDCMA ở menu trên cùng

B3: Paste Item code vào, ở ô Method chọn Shortened URL, gõ captcha => Getlink
Lưu ý 2: cái này có quảng cáo nên ae chịu khó skip.
Lưu ý 3: Cái này bắt login bằng mail để tải nhé, mail nào cũng ok.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *